Migrän – Lägre risk men fortfarande högre för stroke

Jag har haft klassisk migrän sedan tidiga tonåren. Klassisk migrän eller migrän med aura som det också kallas. Dessvärre har även min dotter ärvt den.

Aura symtomen är ju inledningsfasen som för mig är påtaglig med bl a synbortfall, känslobortfall (armar, ansikte, tunga ) tunnelseende, yrsel, ljuskänslighet, koordinationsproblem och afasi. Symtom som är att likna vid en gynnande stroke (hjärninfarkt). Det är den fasen av migrän som är mest ångestfylld innan den avtar. Fortsätt läsa ”Migrän – Lägre risk men fortfarande högre för stroke”

Annonser